9 maj 2018

54: En sista solglimt (133 av 365)
80 meter upp på Simonsberget (undrar ännu vem Simon var) i Koppartorp Tunaberg fick vi njuta av en fantastisk solnedgång denna vackra majkväll. 

2 kommentarer: